Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Het konst-cabinet der bouw-, schilder-, beeldhouw- en graveerkunde, of, Inleiding tot de kennis dier fraaije weetenschappen, vervat in de schilderyen, stand-beelden en prenten : behelzende, behalven een beknopte leevensbeschryving der aloude schilders en beeldhouwers ... bennevens de catalogi hunner werken : verrykt met een verhandeling over het glas-schilderen, een vertoog over het etzen, en wat tot het leeren en oeffenen dier kundigbeid vereist word en andere weetenswaardige zaaken

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)